Frauenschutzhaus Dresden 
logo_frauenschutzhaus

Frauenschutzhaus
Dresden e.V.

icon_telefon_klein Číslo nouzového volání pro ženy v tísni:
0351 - 281 77 88

Dům pro ohrožené ženy

Poradenství, doprovázení, podpora

Wir beraten Sie

Každá obyvatelka domu má k dispozici určitou spolupracovnici jako kontaktní osobu, která jí v případě potřeby poskytne osobní poradenství. Tématem společných rozhovorů přitom není jenom prožité násilí, ale mluví se také o finančních, právních a zdravotních problémech dané ženy. Toto poradenství je dobrovolné a vždy je přizpůsobeno potřebám obyvatelek co se týče rozsahu, tak i témat rozhovorů.

Podporujeme ženy při prosazování jejich finančních nároků, jako jsou např. dávky v nezaměstnanosti, sociální dávky určené na pokrytí životních nákladů, důchod, státní podpora při vzdělávání žáků a studentů (Bafög), státní podpora při absolvování odborného vzdělávání (BAB) nebo příspěvky na vzdělávání (ABG), přídavky na děti, rodičovské dávky, příspěvek na bydlení a nárok na výživné.

Když je to zapotřebí, doprovázíme ženy při jednání s úřady nebo s policií.

Poskytujeme jim pomoc při vyřizování korespondence nebo při umísťování dětí do nových škol a dětských zařízení.

Pokračující poradenství

Wir beraten Sie

Všem ženám, které se rozhodnou dům opustit, je v závěrečném rozhovoru nabídnuta možnost pokračujícího poradenství. Cílem je ulehčit jim odchod ze "Ženského domu" a nabídnout jim orientaci a pomoc v nových životních podmínkách. Platí tady také princip pomoci k svépomoci.

Exit this website EXIT