Frauenschutzhaus Dresden: Historie 
logo_frauenschutzhaus

Frauenschutzhaus
Dresden e.V.

icon_telefon_klein Číslo nouzového volání pro ženy v tísni:
0351 - 281 77 88

Kontakt

Stručný přehled historie sdružení "Dům pro ohrožené ženy v Drážďanech"

Podzim 1989 - jaro 1990
Ženy s různým politickým, sociálním a feministickým pozadím vytvořily společnou platformu, zabývající se specifickou ženskou problematikou. V této přelomové době neměly totiž přijít zkrátka ani práva a problémy žen žijících ve městě Drážďany. Také ony se chtěly podílet na společenských změnách. Proto zformulovaly vlastní požadavky a snažily se o jejich prosazení. Z iniciativy několika spolupracovnic platformy vznikl požadavek vybudovat v Drážďanech dům nebo místo, které by poskytovalo útočiště a ochranu ženám ohroženým násilím.

14. května 1990
Zmíněná platforma zformulovala návrh na zřízení "Domu na ochranu bitých žen", který předložila zastupitelům města.

28. června 1990
Usnesení č. 34-3-90 městského zastupitelstva města Drážďany: Město zajistí vhodnou budovu pro zřízení "Domu pro ohrožené ženy".

24. září 1990
Na ustavující schůzi na radnici byly schváleny stanovy sdružení a zvoleny první členky představenstva.

V dubnu 1991
Po ukončení rozsáhlých rekonstrukčních prací byl otevřen první krizový byt v Drážďanech. Měl kapacitu 10 až 12 míst pro ohrožené ženy a jejich děti.

V listopadu 1991
Město Drážďany odkoupilo z Fondu národního majetku budoucí "Dům pro ohrožené ženy".

V srpnu 1992
Pronájem druhého krizového bytu. Sdružení "Dům pro ohrožené ženy" bylo ustanoveno provozovatelem tohoto bytu.

V listopadu 1993
Rekonstrukce domu byla ukončena. Členky sdružení uskutečnily poslední úpravy. Následně byly pokoje za účasti všech spolupracovnic zařízeny nábytkem, aby se v nich budoucí obyvatelé cítili útulně.

21. ledna 1994
Primátor pan Dr. Wagner předal ve slavnostní chvíli první "Ženský dům" v Drážďanech sdružení, které se od této chvíle stalo jeho zřizovatelem.

V březnu 2000
Sdružení "Dům pro ohrožené ženy" v Drážďanech patřilo k spoluiniciátorům "Saské iniciativní skupiny pro boj proti násilí na ženách a dětech". Cílem bylo vytvořit Saský spolek proti násilí. Partnery spolku se měly stát všechny vládní i nevládní organizace, které se zabývají tématem násilí na ženách a dětech. Prostřednictvím propojení, kooperací a odborné výměny byla dosažena nová kvalita v boji proti násilí na ženách a dětech a jeho odsouzení společností.

28. února 2001
Sdružení oslavilo desáté výročí své existence. Při této příležitosti byla zdokumentována jeho dlouholetá činnost.

V květnu 2004
Sdružení "Dům pro ohrožené ženy" pořádalo u příležitosti desátého výročí existence "Ženského domu" slavnostní akci v "Divadle mladé generace" (Theater der Jungen Generation).

V červenci 2005
Otevření "Intervenčního a koordinačního centra proti domácímu násilí a násilí v blízkém sociálním prostoru D.I.K" v Drážďanech.

Exit this website EXIT