Frauenschutzhaus Dresden: Historia 
logo_frauenschutzhaus

Frauenschutzhaus
Dresden e.V.

icon_telefon_klein Numer pogotowia dla "Kobiety w potrzebie":
0351 - 281 77 88

Kontakt

Krótki zarys Stowarzyszenia Domu Ochrony Kobiet Drezno e.V.

Czas przełomowy
Kobiety z różnorodną, polityczną, socjalną, kobiecą specyfiką na dalszym planie znajdują się na jednej wspólnej kobiecej platformie.W tym przełomowym czasie sprawa praw i problemów kobiet żyjacych w Dreźnie wymaga wiekszęgo zainteresowania. Kobiety chcą wystąpić z własnymi żądaniami i te także wprowadzić. Z inicjatywy kilku tutaj współpracujących kobiet powstaje żadanie utworzenia w Dreźnie domu, jako miejsca ochrony dla kobiet, które są ofiarami przemocy i gwałtu.

14 Maj 1990
Kobieca platforma formułuje wniosek powstania "Dom dla skrzywdzonej kobiety" który został przedstawiony na zebraniu radnemu miasta.

28 Czerwca 1990
Uchwałą Nr. 34-3-90 Rady Miasta Drezna: Miasto Drezno rezerwuje odpowiedni dom jako "Dom Ochrony Kobiet".

24 Września 1990
Podczas posiedzenia zakładowego w ratuszu zostaje uchwalony status Domu Ochrony Kobiet Drezno e.V. Pierwsze przewodniczące rady kobiet zostają wybrane.

Kwiecień 1991
Po rozległych robotach renowacyjnych jest pierwszy drezdeński objekt przesiedleniowy otwarty. Posiada on 10 do 12 miejsc dla kobiet i ich dzieci.

Listopad 1991
Miasto kupuje od powiernika przyszłościowy Dom Ochrony Kobiet

Sierpień 1992
Wynajem drugiego mieszkania przejściowego. Dom Ochrony Kobiet Drezna e.V. zostaje użytkownikiem tego mieszkania.

Listopad 1993
Rekonstrukcja Domu Kobiet jest zakończona. Związek kobiet rozpoczyna z uporządkowaniem Domu. Bezpośrednio ze współudziałem wszystkich zjednoczonych kobiet pokoje zostały umeblowane i gotowe są do zamieszkania.

21 Stycznia 1994
Nadburmistrz miasta Pan Dr.Wagner podczas jednej z uroczystości przekazuje wolnemu przedstawicielstwu stowarzyszenia pierwszego Drezdeńskiego Domu Kobiet.

Marzec 2000
Dom Ochrony Kobiet w Dre źnie e.V. należy do współinicjatorek w saksońskiej grupy inicjatywnej do zwalczania z przemocą przeciw kobietom i dzieciom.Głównym celem jest osiągnięcie utworzenia saksońskiego sojuszu do walki przeciwko przemocy i gwałtom. Wszystkie partnerki sojuszu z rządu i organizacji nie należące do rządu powinny wspólnie pracować nad tematem gwałtu i przemocy użytych przeciw kobietom i dzieciom. Przez połączenie, kooperację i fachową wymianę osiągnie się nową jakość w walce i uwadze nad przemocą przeciw kobietom i dzieciom.

28 Luty 2001
Stowarzyszenie obchodzi uroczystość 10-lecia istnienia. Dokumentacja z 10-lecia stowarzyszenia jest przedstawiona.

Maj 2004
Dom Ochrony Kobiet Drezno e.V. obchodzi swoje 10-lecie założenia Domu Kobiet z wielką uroczystoscią w "Teatrze Młodej Generacji".

Czerwiec 2005
Otwarcie Drezdeńskiego Punktu ds.Interwencji- i Koordynacji przeciw domowym gwałtom i przemocy i gwałt w pobliskim środowisku D.I.K.

Exit this website EXIT