Frauenschutzhaus Dresden 
logo_frauenschutzhaus

Frauenschutzhaus
Dresden e.V.

icon_telefon_klein Số điện thoại khẩn cấp dành cho chị em gặp nạn:
0351 - 281 77 88

Nhà bảo trợ phụ nữ

Tư vấn, tùy tùng, hỗ trợ

Wir beraten Sie

Về vấn đề tư vấn, mỗi chị em trong nhà đều có một cộng tác viên nữ riêng làm công việc đối tác. Trong các buổi tư vấn, vấn đề phải đề cập không phải chỉ là vấn đề bạo lực mà bản thân chị em đã phải chịu đựng mà ngoài ra, chị em cũng có thể nói về những khó khăn về mặt tài chính, những vướng mắc về luật pháp hay những vấn đề về sức khoẻ. Việc tư vấn này là một việc làm tự nguyện, phụ thuộc vào nhu cầu riêng của từng chị em, cả về mức độ tư vấn lẫn đề tài tư vấn.

Chúng tôi giúp đỡ chị em trong việc đấu tranh đòi hỏi các quyền lợi tài chính, ví dụ như đi xin tiền trợ cấp thất nghiệp I hoặc II, trợ cấp đảm bảo cuộc sống, xin tiền hưu, xin trợ cấp đào tạo, xin tiền trẻ em, tiền phụ cấp cho bố mẹ, trợ cấp nhà ở hay tiền đóng góp nuôi con hàng tháng.

Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ đi cùng chị em đến các cơ quan hành chính, các công sở hay đến cảnh sát.

Chúng tôi giúp đỡ chị em trong việc viết các đơn từ hay việc xin cho các cháu đi học ở trường hay nhà trẻ mẫu giáo khác.

Tư vấn tiếp sau khi rời khỏi ngôi nhà phụ nữ

Wir beraten Sie

Đối với tất cả chị em chuẩn bị rời khỏi nhà bảo trợ phụ nữ, đều được chúng tôi thông báo ngay trong một buổi hội thoại tổng kết về cơ hội sẽ được tư vấn tiếp tục . Mục đích của buổi hội thoại này là giúp đỡ chị em trong quá trình rời khỏi nhà phụ nữ được dễ dàng, khỏi mang nặng nhiều vương vấn, tạo cho chị em một sự định hướng cũng như giúp đỡ chị em tiếp xúc với môi trường sống mới. Trong buổi hội thoại tổng kết này, chúng tôi cũng áp dụng phương châm giúp đỡ chị em như thế nào đó để chị em tự giúp đỡ lấy bản thân mình.

Exit this website EXIT